Skrevet 25. maj 2017:       
                                                                          undefined

KLARUP 2 vandt sæsonens første turneringskamp og så 
endda i Fjerritslev - se mere ved at trykke ind på            

TURNERING - 2017 og ved Klarup 2. 
                                                                         
                                                                           undefined
Klarup 3 spillede også sin første turneringskamp i dag,
men i Brønderslev mod Krutuglerne 3.
Se mere ved at trykke ind på TURNERING - 2017 og ved Klarup 3.


 
undefined

 

Skrevet 10. maj 2017:
                                                      undefined
Så er Klarups deltageres resultater blevet rettet
og den reviderede resultatliste er lagt ind på 
DAI Nordjyllands hjemmeside.


undefined

  SÆSONENS FØRSTE PODIEPLADS TIL
              KLARUP KROLF KLUB


Ved OPSTARTSSTÆVNET på Åvej,  fredag
den 5. maj på Åvej i Lindholm, var der over
200 spillere, heraf var der 12 spillere fra
Klarup Krolf Klub.
Stævnet var for par - altså 6 par fra Klarup. 
Resultaterne kommer efter billedet. 
Også i år blev vinderparret
ERIK KJELDGAARD OG VAGN KNUDSEN

     undefined

                   FLOT FLOT - TIL LYKKE 
                 
 undefined
Ifølge resultatlisten bliver placeringerne således:
nr. 1 Vagn Knudsen og Erik Kjeldgaard - 241 slag.
nr. 2 Jens og Lars fra Skanderborg - 245 slag.
nr. 3 Kaj og Bjarne fra Krutuglerne - 257 slag.
På en delt 12. plads Bjarne Overgaard og
Niels Rasmussen - 265 slag.
På en delt 16. plads Preben Hansen og Leif
Glud - 267 slag.
Nr. 19 Birte Hansen og Kalle Møller - 268 slag.
På en delt 49 plads Margit Melgaard og
Karen Johansen - 280 slag.
På en delt 54 plads Erik Munch og Erik
Johansen - 282 slag.
Sidst på listen kom et par fra Skalborg med 362 slag.
           
Slet ikke så dårlige resultater endda!
Den fulde resultatliste fra Opstartsstævnet kan ses
på DAI Nordjyllands hjemmeside.

Klubben vil sende en officiel evaluering fra vores del-
tagere som deltog i stævne - både de gode ting, men
også de "mindre" dårlige. Vil ske mandag 8. maj.   
     undefined

SERVICEHOLDENE

     undefined        undefined

                                MAJ:
Erik Munch, Margit Melgaard, Bent Haals,
                Else og Henning Johnsen.

                                JUNI:
Kristian Kristiansen, Kjeld Esko, Inge Andersen, 
      Ruth Nielsen, Birthe og Gunnar Frandsen.                          

                                JULI:
        Karen og Erik Johansen, Mona og
                         Kalle Møller.

Alle gi'r et nap med. Derfor er der lavet service-
hold 
til træningerne. Serviceholdene sørger for
opstilling af 3 baner (kun 2 om vinteren) og i det 
hele taget sørger for, at 
alt er stillet frem - inden
træningen starter.
Serviceholdet sørger også for brygning af kaffe
(dog ikke i sommermånederne), slag
sedler,
optælling, fordeling/lodtrækning til hold,
samt 
oprydningen efter træningen. 
                     se iøvrigt opslagstavlen!
undefined

skrevet 20. april 2017:


Stor tilslutning til                        undefined

           MEDLEMSMØDET

Traditionen tro er der stor tilslutning, når der
holdes møder i klubben. 
33 af klubbens 42 medlemmer var mødt op i
Aktivitetshuset kl. 9 til kaffe og rundstykke.

undefined

Selv om det var lidt køligt, så bød "Vennerne"
på en skarp så man kunne holde varmen.
Formanden bød velkommen og opfordrede
serviceholdene til at gøre mere ud af arbejdet,
bl.a. bør der fejes efter hver træning. Bordene
skal tørres af og kanderne gøres rene inden de
sættes på plads og m.m.
Erik J. fortalte om MINISTÆVNERNE og opfordrede
medlemmerne om at melde sig til arbejdet ved
disse stævner. Opgiv hvilken dag man er til rådig-
hed og gerne begge dag, hvor det så vil være muligt
at spille een af dagene.

undefined

Ved generalforsamlingen blev der ønsket at få en
medlemsliste med telefonnumre på. Lisen er lavet
og den blev sendt rundt ved bordene, så der kunne
gøres rettelser hertil. Ingen havde noget imod at
listen blev mailet til medlemmerne. 
Opfordrede medlemmerne til at skrive sig på til-
meldingslisten til den kombinerede krolf- og ud-
flugtstur til Djursland den 15. juni.
DAI's holdturnering. Hvis ikke der er flere som 
ønsker at danne hold, så blever der tilmeldt 4
hold til den kommende turnering.
Skalborg Open som holdes onsdag den 26. juli - 
her vil de spillere som står på listen blive tilmeldt
i denne uge (for at være sikker på at der er plads).
Efter mødet var der almindelig træning og heri
deltog 31 spillere.         
                                    undefined
En tak til Margit og Leif Glud, som havde sørget for
"morgentraktementet" og opstillingen af borde og
stole.                                      

        undefined

                                      undefined

skrevet 31. januar 2017:

KLARUP OPEN 2017 BLIVER IKKE TIL NOGET 
                                                            - VI BEKLAGER! 

Der er KLARUP FESTUGE i uge 23 og vi skulle holde
KLARUP OPEN torsdag den 8. juni 2017, men Klarup
Krolf Klubs bestyrelse holdt møde den 30. januar og
traf beslutning om at vi ikke kan arrangere stævnet
i år af flere årsager.

Da vi fik datoen for muligheden for afholdelse af KLARUP
OPEN af FESTUGE-udvalget slog vi til, men så kom en stor
forhindring.
Midt i januar måned fandt vi på DAI's hjemmeside invitati-
onen til KROLFTURNERING 2017 og af denne fremgår at
der er turneringsrunder i ugerne 21, 23, 25, 27, 31 og 33.
Af invitationen fremgår ligeledes at kampene hovedsage-
lig spilles mandage - torsdage.
Vi (Klarup Krolf Klub) opdager at uge 23 også er den uge,
hvor vi skal have KLARUP OPEN, men opdager også at der
i uge 23 også at mandagen i ugen er helligdag (2. pinsedag),
men også i uge 21 er der en helligdag torsdag (Kr. Himmel-
farsdag). Hvorfor ikke bare rykke turneringsrunderne i uge
21 og 23 en uge frem, så var det hele løst. Især da invitationen
kun har været på DAI's hjemmeside et par uger og man skal
først være tilmeldt inden 1. maj - altså over 3 måneder til.
                                                 undefined

Vi kontaktede pr. telefon DAI konsulenten og formanden for
Krolfudvalget, hvor vi blev bedt om at fremsende en skrifte-
lig anmodning, hvilket vi gjorde den 24. januar (dagen efter
telefonsamtalerne).
                                                      undefined
HURTIGT SVAR.
Allerede den 25. januar kl. 19.03 kom svaret fra formanden
fra DAI's Krolfudvalg:
"Krolfudvalget er enige om at fastholde Turneringsplanen
så der spilles kamp i ulige uger så kan møder og lignende 
planlægges i lige uger.
Klubberne kan stadig bytte indbyrdes.
På et tidligere Udvalgsmøde blev det desuden besluttet at
Klubber der afholder arrangementer i lige uger ikke kan støt-
tes af udvalget.
Hilsen og ønske om en god turnering
Svend Aage".
                                                      undefined

Ja, det var så det. Klarup Krolf Klubs bestyrelse mener klub-
berne derved vil få en masse bøvl og ekstra arbejde for at finde
nye datoer for kampflytningerne og ikke mindst turneringsud-
valget vil få en masse ændringer ind osv.  Det er vores opfattel-
se, at man hellere vil blive væk fra KLARUP OPEN, hvorfor alle
disse overvejelser har været årsagen til at træffe beslutningen
om at droppe KLARUP OPEN 2017 og håber at vi kan finde en
løsning til 2018.
Vi i KLARUP KROLF KLUB er ikke sådan at slå ud - vi er en af de
meget aktive klubber i regionen. Vi har opnået mange flotte sports-
lige resultater og er ikke bange for at tage imod nye udfordringer,
hvorfor vor bestyrelse har besluttet, at vi til sommer vil arrangere
3 små KROLFSTÆVNER på vores anlæg på Romdrupvej, herom
senere.
                   undefined 

               undefined

Skrevet 29. december 2016.

                   GODT NYTÅR


Efter torsdagens træning var der igen hygge-
ligt samvær i Klarup Krolf Klub.
Det er blevet en tradition at man efter den 
sidste træning i året bliver budt på champagne
og kransekage - en go' tradition.

               undefined
                    Villy havde købt dejlig vin. 

Inden alle var kommet ind fra træningen var det
kommet 4 klubmedlemmer til - de var forhindret
i at deltage i træningen, men ville da lige være med
til at ønske hianden godt nytår - dejligt.

Her i klubben hjælper alle til og Erling var klar til at
hjælpe med at skænke champagnen op - dog havde
han besvær med at åbne flaskerne - men det var der
folk til.
                undefined 
    Der blev skænket op i 33 glas med sikker hånd.

Til et godt glas champagne skal man da have et
stykke kransekage til.
Birte havde bagt dejlig og velsmagende kranse-
kage - tusinde tak for det.

              undefined
    Birte med sine hjemmebagte kransekager.

Så blev der ringet med klokken og formanden ud-
bragte en skål og ønskede samtidig alle godt nytår.

undefined 

undefined

undefined

Alle ønskes et godt og lykkebringende nytår og på
gensyn til træningen mandag den 2. januar 2017, kl. 13. 

       undefined

                   undefined


       
Det har været et forrygende år for Klarup Krolf Klub,
        med masser af hygge og mange flotte sportslige præ-
        stationer.
        Vi takker vores sponsorer, klubmedlemmer og alle de
        spillere vi har været i kontakt med i løbet af 2016.
        Tak for alle de fælles oplevelser vi har sammen om
        "krolfen".
        Vi glæder os allerede til at se jer igen i 2017.

undefined
             
            undefined

skrevet 22. december 2016:

MANGE TIL ÆBLESKIVER OG GLØGG           undefined

En tradition: efter den sidste torsdagstræning inden jul er
der æbleskiver og gløgg.
Efter træningen, torsdag den 22. december, var der 35 med-
lemmer til dejlige æbleskiver og en super god gløgg som igen
var "brygget" af klubbens formand.  

                                undefined
                          Kun 2 af de fremmødte
                              havde nissehuer på.

Igen i år var der god afsætning af de velsmagende æbleskiver
og der måtte fyldes op - indtil flere gange.

             undefined 

    Der var også stor søgning omkring den varme gløgg. 

            undefined

Som det altid plejer var der god stemning og rigtig julehygge.

        undefined

Næste og sidste træning i år er næste torsdag - den 29. december.
Her er der også noget efter træningen -  her giver "vennerne"
et glas vin og Birte Henningsen giver hjemmebagt kransekage hertil.

                       glædelig jul og på gensyn på torsdag!

             undefined


skrevet 1. december 2016:

                                                           undefined  
DET VAR NOGET AF EN JULEFROKOST

En klub med traditioner - så er det Klarup Krolf
Klub.
I dag blev der holdt julefrokost og den blev, som
den plejer, en rigtig hyggelig dag, masser af god
hjemmelavet mad og en rigtigt god stemning.

Der skulle have deltaget 33 i julefrokosten, men
et enkelt medlem måtte desværre blive hjemme
grundet sygdom.

undefined

Der blev budt velkommen af formanden og så blev
klubsangen sunget. 
Så var der buffet - alt var hjemmelavet - tak til de
mange dygtige "kokke".   Der var mange gode ting,
men specielt var Erlings gode frikadeller - iøvrigt en
opskrift han ikke ville af med.

undefined

Efter sildene blev der sunget endnu en sang - det
var Inges hyldestsang, som blev sunget første gang
ved klubfesten.
Så var tid til igen at fylde tallerkenerne op og helt
bestemt også glassene. 

                                undefined
Da alle var mætte blev der sunget en sjov julesang.
Til kaffen var der dejlige hjemmebagte småkager.
Der var også nogle stykker som var oppe at synge
et par viser, hvilket bestemt ikke gjorde julefrokosten
ringere.
                            undefined
Tak til alle for der arbejde med bl.a. borddækning,
den tilberedte mad, indkøb, oprydning og ikke at
forglemme "Vennerne" som bød på øl og snaps.

 undefined

ÅRETS HOLDFOTO BLEV TAGET.


33 ud af klubbens 41 medlemmer var
mødt op da det årlige holdfoto
blev taget -  inden dagens træning.
Villy havde bare styr på det der - der
blev stillet op i flere rækker og så blev
der taget noget af de flotteste billeder.
Bare vent - det er altså ikke billedet neden-
for, det er bare taget under opstillingen.

undefined

Utroligt, hvor meget en klubvest kan gøre.

undefined

skrevet 16. oktober 2016:

IGEN EN GOD KLUBFEST.   
                                                                    
Fredag den 14. oktober 2016 blev der festet.
38 feststemte var mødt op.
Der blev spist lækker mad og ind imellem var
der fællessang. Først klubsangen forfattet af
Birte Hansen, med de sædvanlige 3 nye vers.
Og som en overraskelse havde Inge forfattet
en anden god krolfsang - de kan bare det der
med fællessang. Den tredje sang var en sjov
"italiensk" sang. Til sangene spillede Inger og
Bjarne var forsanger - jo der er mange talenter
i Klarup Krolf Klub.

undefined 

Efter den dejlige mad og var der lidt siddende
motion, hvor det næsten ikke var til at få armene
ned.

undefined 

Der blev danset og dansegulvet var aldrig tomt,
jo, det forstår at feste i Klarup Krolf Klub.
                       
Tak til festudvalget, borddækkerne og oprydderne
samt Inger og Bjarne for den gode underholdning.
Tak til forfatterne af sangene og ikke mindst alle
de festlige deltagere.

undefined

Skrevet 28. september 2016.

           undefined

                            Klubbens danske mester vandt også
                            NY THORUP MESTERSKABET 2016

Onsdag den 28. september 2016 blev der holdt Ny Thorup
Mesterskab 2016  ved Brønderslev.
Der deltog 150 spillere 84 damer og 66 herrer.
Fra Klarup Krolf Klub deltog 7 spillere.
Der blev spillet 2 baner før frokost og 2 baner efter frokost.
Alle 4 baner var meget spøjse. Nogle mellem frugttræerne og
andre i skoven og nogle endda med sten som forhindringer om-
kring hullerne.

    undefined
                     Her slå Erik Kjeldgaard ud - ude i skoven.

Der var mange som brugte rigtig mange slag og så var der dem
som havde væsentlig mindre antal slag.
Flest antal slag hos damerne var placeringen som nr. 84 med 283 slag. Nr. 83 havde brugt 225 slag og nr. 82 havde brugt  224 slag.
Hos herrerne brugte nr. 66 (sidstepladsen) 222 slag. Nr. 65 brugte 210 slag .
Vinder hos damerne blev Kirsten Fonager, Krutuglerne med 152 slag. Nr. 2 blev
efter omspil Lisbeth Christensen, Krutuglerne med 155 slag og nr. 3 blev Elise
Christensen, Krutuglerne også med 155 slag.
Damerne fra Klarup placerede sig således: Margit Melgaard nr. 6 med 162 slag.
Anette Elming nr. 20 med 174 slag. Karen Johansen og Margit Glud den delt 29.
plads med 179 slag.

                     undefined
Her er Erik Kjeldgaard blevet begavet med flasker og en glaspokal til ejendom.

Vinder hos herrerne blev Erik Kjeldgaard, Klarup med 139 slag. Nr. 2 blev Bent 
Thomsen, Fjerritslev med 144 slag og nr. 3 blev Børge Christensen, Krutuglerne
med 149 slag. De 2 øvrige herrer fra Klarup placerede sig således: Erik Munch
kom på en delt 17. plads med 162 slag og Erik Johansen på en delt 20. plads
med 166 slag. 

      undefined 
Her alle vinderne, fra venstre Bent Thomsen (nr.2), Erik Kjeldgaard (nr. 1) Kirsten
Fonager (nr. 1), Elise Christensen (nr. 3), Børge Christensen (nr. 3) og Lisbeth
Christensen (nr. 2).  

Et godt stævne - 4 x 12 huller. Vejret var heller ikke så værst - der kom et par
dråber vand ovenfra, men ikke nok til at man kunne blive våd.

                 undefined
  

    

                 KLUBMESTERSKAB 2016

Torsdag 25. august 2016 det årlige klubmester-
skab blev selvfølgelig holdt i super varmt vejr.
Der deltog 38 spillere i arrangementet, men 
desværre var 2 af disse spillere "skadet" og så
var der lige til 3 firemands hold på hver bane og
det var banerne 1, 3 og 4.
Ved delkomsten blev de 2 medaljetagere ved
Regionsmesterne hyldet. Vagn Knudsen blev nr. 1
og Erik Kjeldgaard nr. 2 - flot.
Så var der lodtrækning om holdfordelingen.
Banerne var meget flotte og det gav da også nogle
fine resultater. 
Under spillet blev der taget nogle billeder, hvilke
kan ses efter omtalen af Klubmesterskabet.

Der var rigtig varmt og ingen vind, hvorfor man var
nødsaget til væskepause efter hver spillerunde.

Da alle havde spillet 3 x 12 huller var der grill pølser
med brød og en genstand - alt sammen sponseret af
støtteforeningen Vennerne - tak.

Så blev spændingen udløst og de 3 bedst placerede
damer blev kaldt frem.
Nr. 3 med 99 slag Karen Johansen
Nr. 2 med 97 slag Birte Hansen
Nr. 1 med 93 slag Margit Glud

   undefined
              Fra Venstre Karen, Margit og Birte.

Hos herrerne blev placeringerne:
Nr. 3 med 89 slag Erik Kjeldgaard
Nr. 2 med 88 slag Bjarne Overgaard
Nr. 1 med 84 slag Vagn Knudsen

   undefined
       
    Fra venstre Erik, Vagn og Bjarne.

Formanden rundede herefter af og takkede for et 
godt fremmøde.

Resultaterne vil blive hænt op på klubbens op-
slagstavle.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

 

  Skrevet 20. august 2016:       

  
                HALLUND OPEN 2016
                  fredag den 19. august.
7 spillere fra Klarup Krolf Klub deltog.
Arrangementet startede med rundstykker og
kaffe i det store festtelt.
Herefter blev der spillet 2 x 12 huller hvorefter-
der var dejlig frokost.
Efter frokosten 1 x 12 huller og så var der kaffe-
bord med 4 forskellige slags kager.

Præmier:  Erik Kjeldgaard blev nr. 1 hos herrerne.

De øvrige resultater kan ses på siderne STATISTIK.

Nedenfor nogle billeder fra dagen.

undefined

undefined

undefined

undefined

TAK - ih hvor blev det godt!       undefined


Klubbens årlige arbejdsdag var i går
fredag, hvor der var indkaldt til kaffe-
bord kl. 09.30. 
Vejret var ikke det bedste, men fint til
at arbejde i - overskyet med udsigt til
lidt dråber oven fra.
Måske var det vejret eller en for-
glemmelse der gjorde at nogle
få stykker glemte at møde op.
Vennerne gav kaffe og rundstykker og
en "opstrammer" og klubbens formand
fortalte om, hvilke arbejdsopgaver der
var at gå i gang med.
Inden klokken var 10 var alle i gang med
en eller anden opgave.

undefined
De der kom gjorde det super godt.
Der blev fjerne ukrudt fra fliserne, rykket
brændnæller op ud langs banerne.
Der blev klippet grene osv.... der blev ydet
arbejdskraft, alt efter ens fysiske evner -
det er nemlig sådan det bør være i vores
klub - alle hjælper!
Efter godt en times arbejde blev der kaldt
ind til pause - her gav vennerne en dejlig
forfriskning, hvorefter der igen skulle arbej-
des indtil der blev kaldt til frokost.


           undefined
 

Med lidt hjælp kom "grillholdet" i gang. De
havde lidt problemer med at gå gang i kul-
dene, men det blev løst og der blev kaldt
til frokost - grillpølser med brød og hele
svineriet med dertil hørende drikkelse og
igen var det vennerne som gav.
Nu var det så småt begyndt at regne og da
arbejdsopgaverne var udført takkede
formanden for den flotte arbejdsindsats
og fremmødet iøvrigt. 
                                              
             TAK TIL ALLE FREMMØDTE!           undefined

Skrevet 10. august 2016:

Klarup Krolf Klubs deltagere gjorde
det meget flot ved
ØSTERILD OPEN 2016.
                                                                

80 spillere deltog i stævnet i Østerild her-
af var de 
9 fra Klarup Krolf Klub.
Fra kl. 10 - 10.30 var der kaffe/te og rundstyk-
ke med ost eller marmelade.

undefined
Mens kaffe og rundstykket blev indtaget blev
holdlisterne studeret.
Der var ingen spillere fra Østerild der deltog i
kampene. Deres medlemmer skulle bl.a. være
dommere for de forskellige hold, hvilket var
meget tilfredsstillende.
Da alle spillere og dommere var stillet op ved
deres udslagssted blev kampene fløjtet i gang.

undefined

Ovenover den "berygtede bakke" - hul 12 samt
de 2 huller på bakkens skråning på bane 3 var
speciel "svære" (for de fleste). På billedet neden-
under er fra et af hullerne på skråningen.

undefined
Bane 3 var speciel svær "kun" 44 spillere brugte
under 40 slag og de resterende spillere havde
fra 40 og op til 56 slag.
Efter de første 2 x 12 huller var der frokost, 
hvilket var 3 håndmadder og en øl/vand.
Efter frokosten blev de sidste 12 huller spillet.
Spillet var slut og der var kaffe og kage mens
slagene blev lagt sammen.

 undefined

Præmierne blev stillet frem og resultaterne blev
offentlig gjort.
Damerne - nr. 3 Margit Melgaard, Klarup med 94
slag. nr. 2 Karen Johansen, Klarup med 92 slag.

  undefined    undefined
                 Margit                              Karen

nr. 1 blev Ruth Bliksted fra Thorup med 89 slag.

Herrerne - nr. 3 Torben Gross, Hjørring med 90 slag.
nr. 2 Erik Kjeldgaard, Klarup med 90 slag.

                           undefined 
nr. 1 Knud Lynge, Amtoft med 88 slag.

De øvrige deltagere fra Klarup havde rimelige
placeringer:
Margit Glud nr. 26 - 109 slag (32,32 og 45).
Vagn Knudsen nr. 6 - 91 slag (29, 27 og 35).
Erik Munch Nielsen nr. 8 - 94 (29, 32 og 33).
Erik Johansen nr. 9 - 95 (27, 32 og 33). 
Leif Glud nr. 18 - 100 (34, 31 og 35).
Niels Rasmussen nr. 19 - 100 (30, 34 og 36).

Et rigtigt godt stævne hvor der kun kom nogle
enkelte dryp foroven før frokosten og det endte
med solskin.
                               Tak til arrangørerne - super!

undefined

 SKALBORG OPEN 2016.

Onsdag den 27. juli 2016 blev der holdt
Skalborg Open.
Fra Klarup Krolf Klub deltog 8 spillere og
samlet var der 88 spillere ialt fra 10 for-
skellige klubber i Regionen.
Dagen startede kl. 10 med kaffe og rundstykke
med ost eller marmelade.
Herefter blev holdene råbt op og der blev udle-
veret slagsedler.

undefined

Så blev de 2 første spilleomgange spillet på de
"spøjse" baner med masser af huller på skråninger.

undefined
Taget oppe fra toppen af skråningen - Mona's hold
er i gang med spillet på "det flade".

undefined
Så skal Kalle til at slå op ad skråningen.

Da de 2 spillerunder var færdige var der frokost og
da vejret var fint søgte mange af deltagerne uden-
for og nød deres frokost.

undefined

undefined
En go' frokost og en go'  øl i det fri - dejligt.

Efter frokosten kom den sidste spillerunde i gang.

undefined
Her er Margit i gang på skråningen.

Efter den sidste spillerunde var der kaffe og kage i
klublokalet medens de sidste resultater bliver tastet
ind af.

undefined 

Så kom resultaterne og der blev udleveret præmier til
de 3 bedste damer og de 3 bedste herrer.
Desværre var der ingen fra Klarup Krolf Klub blandt
de 3 bedste (vi har endnu ikke modtaget resultat-
listen), hvorfor vi desværre ikke kan oplyse de for-
skellige spilleres placeringer.

Det blev dog til en præmie til en Klarup spiller.
Der var en præmie til den som havde lavet flest
hole in-one og her var der 2 herrer der hver havde
lavet 3 hole in-one og vinderen blev ham med mindst
antal slag og det blev Kalle Møller - flot. Kalle lavede
en hole in-one på hver af de 3 baner.

                      undefined 
                Præmien var en pose med forskellige øl.

Et ganske godt stævne var slut og alle havde en god
dag med masser af krolf og gensyn med mange andre
som man havde spille mod ved tidligere stævner og
kampe.

RESULTATERNE fra SKALBORG OPEN
(skrevet 29. juli 2016):

DAMER (der deltog 42 damer):
Nr. 1 - 93 slag: Ellen Bertelsen, Østerild
Nr. 2 - 94 slag: Lisbeth Christensen, Krutuglerne
Nr. 3 - 96 slag: Charlotte Søtorp, Krutuglerne
Nr. 8 - 99 slag: Karen Johansen, Klarup
Nr. 9 - 99 slag: Margit Melgaard, Klarup
Nr. 17 - 104 slag: Mona Møller, Klarup
Nr. 42 hos damerne havde 136 slag.

HERRER (der deltog 45 herrer):
Nr. 1 - 88 slag: Erling Christensen, Østerild
Nr. 2 - 89 slag: Svend Åge Christensen, Krutuglerne
Nr. 3 - 91 slag: Viggo Bertelsen, Østerild
Nr. 4 - 93 slag: Erik Kjeldgaard, Klarup
Nr. 9 - 96 slag: Karl Erik Møller, Klarup
Nr. 10 - 97 slag: Ole Madsen, Klarup
Nr. 13 - 97 slag: Erik Munch Nielsen, Klarup
Nr. 15 - 99 slag: Erik Johansen, Klarup
Nr. 45 hos herrerne havde 118 slag.

                                     undefined

undefined

Skrevet 26. juli 2016:

Så er invitationen til Regionsmesterskab individuel kommet.
Se hele plakaten her på vores hjemmeside under Kalender og
under Kommende arrangementer/stævner.

undefined
undefined
Der spilles 3 x 12 huller - medaljer og præmier til 1 - 3 i
hver række - nr. 1 og 2 i herrer og damer kvalificeres til
DM i Arrild Sønderjylland som holdes lørdag den
24. september 2016.

PS! Tilmeldingslisten hænger på klubbens opslagstavle! 

undefined

Skrevet 20. juni 2016:

STRANDKROLF 2016.

Søndag den 19. juni 2016 var der det årlige stævne
på stranden ved Rødhus.
Det foregik i tørvejr men med en meget kraftig vesten-
vind.
Klarup havde tilmeldt 21 spillere til stævnet og
ved indskrivningen kl. 10.50 fik vi oplyst at der var ind-
kommet nogle afbud og således nogle ledige pladser.
Fra Klarup var Erik Kjeldgaard og Henning Johnsen klar
til at besætte 2 af pladserne - og det var godt.
Med Erik's deltagelse var der een fra Klarup som kom
på podiet - en flot 3. plads til Erik Kjeldgaard efter om-
spil. Der var nemlig 2 herrer med 102 slag om de skulle
spille om 2. og 3. pladsen.
Hos damerne var Mona Møller også ude i omspil. 5 damer
havde alle 111 slag og omspillet gjaldt 3. pladsen.
Desværre måtte Mona "nøjes" med placeringen som nr. 7
hos damerne, hvilket også var flot.
Resultatlisten fra STRANDKROLF 2016 og nogle billeder
kan se på hjemmesiden under Statistik og klik ind på
STRANDKROLF 2016.

                     undefined
                          Erik med sin medalje og vin.

undefined

Skrevet 10. juni 2016.

KLARUP OPEN 2016.

Torsdag den 9. juni var 3. gang Klarup Krolf Klub
holdt det årlige KLARUP OPEN i forbindelse med
Klarup Festuge.

Også i år havde vi vejrguderne med os - et fint krolf-
vejr. Sol og tørt og alligevel ikke for hedt - super.

De 128 spillere startede dagen med kaffe og rundstyk-
ke med tilbehør i det store festtelt.
Formanden bød velkommen.

undefined

Efter kaffe og rundstykke var spist blev spillerne til de
forskellige hold råbt op og man fik hilst på de spillere
man skulle spille med resten af dagen.

Der blev spillet på 3 vidt forskellige baner. Een af banerne
var lavet på en skråning og mange havde svært med at få
kuglen i hul og indtil flere blev noteret for 10 slag.

undefined 

Holdene var delt ind i 2 puljer som skiftes til at spille og når
der var "pause" brugte flere af spillerne tiden til at dømme
for et hold i den anden pulje.
Andre brugte f.eks. pausen til hygge udenfor teltet.

undefined

Der var 16 hold i hver pulje og alle holdene kom til at spille
2 baner (2 x 12 huller) inden frokost.

undefined

Frokosten bestod af 3 håndmadder som var pakket i æsker.
Nedenfor er nogle af de mange hjælpere klar til udleveringen
af frokosten.

undefined

Og frokosten var ikke så ringe endda og den skulle selvfølgelig
nydes i godt selskab.

undefined

Så var frokosten indtaget og alle holdene skulle ud på den
sidste spillerunde

undefined

Vejret var fortsat fint og det var selvfølgelig med til at hu-
møret var højt, selv om der af og til blev brugt mange slag
for at komme i hul.

undefined

Efterhånden som holdene blev færdige med sidste spille-
runde blev der budt på kaffe og kage, hvilket bekom spil-
lerne meget vel.

undefined

Mens kaffe og kage blev nydt havde Mona og Kalle travlt
på stævnekontoret. De sidste slagsedler skulle tastes ind
så resultaterne kunne offentliggøres.
Mens der var fintælling om de første placeringer var der
uddeling af "trøstepræmier" til både damer og herrer.

Damerækken:
Nummer 1 blev Ellen Bertelsen fra Østerild med 105 slag.
Der var 3 damer som alle havde brugt 109 slag og de 
delte 2. pladsen. De 4 damer var Birte Hansen, Klarup.
Karen Christensen, Østerild og Margit Melgaard, Klarup.
Resultaterne findes her på hjemmesiden under STATISTIK og
i bjælken til venstre skal der trykkes på KLARUP OPEN 2016.

undefined
På billedet fra venstre: Karen Christensen, Margit Melgaard,
Birte Hansen og Ellen Bertelsen.

Herrerækken:

Der var "kun" een spiller som kom under 100 slag og det blev
også vinderen i herrerækken.
Nummer 1 blev Viggo Bertelsen, Østerild med 97 slag.
Nummer 2 Bjarne Heidelbach, Krolfvennerne med 101 slag.
Nummer 3 Erik Kjeldgaard, Klarup med 102 slag.
Resultaterne findes her på hjemmesiden under STATISTIK og
i bjælken til venstre skal der trykkes på KLARUP OPEN 2016.

                            undefined
                                 Vinder Viggo Bertelsen.

                           undefined
                                  Nr. 2 Bjarne Heidelbak.

                           undefined
                                   Nr. 3 Erik Kjeldgaard.

Formanden takke for opbakningen til stævnet, de
mange hjælpere og ønskede alle en god tur hjem.

Straks efter de sidste gæster var gået skulle banerne
tages ned igen og her var der selvfølgelig også en del
medlemmer som kom i arbejde.

Følgende har har sponseret KLARUP OPEN 2016:

     HAALS BAGERI.                KROLFEKSPERTEN.

     FODKLINIK OG ALTERNATIV BEHANDLING
                   v/BJARNE MELHOLT RIISE.

      MENU Klarup.                    Salon NEW IMAGE.  
                   

      Ejendomsmægler JOHN FRANDSEN.

      KOP & KANDE, KLARUP.        FAKTA Klarup.

      Klarup Caravan Center.

       KLIPPEVÆRKSTEDET.

       KLARUP AUTOSERVICE.

       KLARUP BICYCLE STORE.
Mange tak for støtten!        undefined

undefined

Skrevet 8. juni 2016:              

I eftermiddag blev banerne/hullerne til Klarup
Open lavet.
9 friske herrer mødte op i fin form og fik lavet
nogle af de bedste hulller/forringer.
                                          Tak for jeres slæb!

undefined

undefined

undefined
     

 undefined

skrevet 26. maj 2016: 

TAK                                           undefined

Til alle jer som onsdag den 25. maj ofrede nogle
arbejdstimer til gavn for vores krolf klub.
Samtlige 4 krolfbaner fik en ordentlig overhaling.
Det har I bare gjort så godt! 
                                                           MANGE TAK!!!!!

undefined

undefined

undefined

undefined

Tak til Erik Munch for de tilsendte billeder fra arbejds-
dagen. 
Der var en 8 - 10 stykker som hjalp til - se de flotte
baner. 

undefined

Skrevet fredag den 13. maj 2016:

undefined

GOD SÆSONSTART

Fredag den 13. maj 2016 blev krolfstævnerne
startet i gang med det årlige OPSTARTSSTÆVNE
for par som blev arrangeret af Nørresundby Krolf-
klub på banerne på Åvej i Lindholm. 
Klarup Krolf Klub deltog med 5 par (10 spillere). 
Vejret kunne ikke være bedre, højt solskin og lidt
vind og nogle spøjse baner, hvor der desværre var
nogen utilfredshed med hulforringerne som var
løse og nogle steder lidt over græskanten, men
det var jo næsten ens for alle spillere. 

undefined
Poul Sørensen (yderst til venstre) havde en snak med
et par at Klarup supportere. Der gik rygte om at de
"fedtede" om at blive meldt ind i Nørresundby Krolf-
klub. Nej dejligt at se noget lokalt opbakning!

Stævnet startede med kaffe og kage og velkomst.
Herefter blev parrene fordelt og kampene på de
3 baner kunne komme i gang.
Efter de første 2 baneomgange var der frokost,
som bestod af en stor sandwich.

Så blev 3. og sidste spillerunde spillet og mens
der blev ventet på dagens resultat var der kaffe
og hindbærsnitte som kunne nydes til banko i
det store festtelt.

undefined
Klarupspillerne havde ikke lyst til banko og brugte i
stedet tiden til hygge ude i det gode vejr.

Så var slagene talt sammen og alle spillere og hjælpere
blev samlet udenfor til præmieoverrækkelse.

undefined  
       Fra venstre Vagn Knudsen og Erik Kjeldgaard.

super - anden pladsen gik til Vagn og Erik fra Klarup.
Selv med en noget skuffende indsats i de 2 første
spillerunder indhentede de ret meget i 3. og sidste
spillerunde.
Vinder af stævnet blev Elisa og Børge Christensen fra
Krutuglerne, Brønderslev med 184 slag.
Nr. 2 Vagn og Erik fra Klarup Krolf Klub med 189 salg
og som nr. 3 blev et par fra Randers narutmotion med
191 slag.
De øvrige Klarup deltagere blev placeret således:
Niels Rasmussen og Bjarne Overgaard blev nr. 6 med
194 slag.
Margit Melgaard og Karen Johansen blev nr. 22 med
206 slag.
Erik Munch og Erik Johansen blev nr. 49 med 216 slag
og Leif Glud og Preben Hansen fik en delt 50. plads
med 217 slag.
Placeringen som nr. 71 var på 238 slag og nr. 72 havde
377 slag.
En fyldestgørende resultatlise fra stævnet kan ses på
DAI region Nordjyllands hjemmeside.

undefined

Et dejligt stævne med masser af hygge og snak med de
forskellige spillere. Der blev lavet forskellige aftaler
blandt deltagerne og på et glædeligt gensyn til næste
krolfarrangement som er KLARUP OPEN 2016 den
9. juni. 
                          

 undefined

      

  

             


             

 

 

 

undefined                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Din browser er forældet og derfor vises siden ikke korrekt. Opgradér din browser.