Stiftelsesdagen blev 23. september 2010.
Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) inviterede i samarbejde med et par lokale krolfinteresserede i Klarup til en spændende krolfarrangement, som fandt sted  torsdag den 23. september 2010 kl. 10 bag Klaruphallen.  
Der var 25 deltagere, og efter introduktionen var de fleste af dem allerede bidt af krolfen, og før formiddagen var forbi, blev Klarup Krolf Klub stiftet, og den første bestyrelse blev valgt. Formand blev Leif Glud. Kasserer Bjarne Overgaard og sekretær Erik Johansen.
Fra starten var holdningen at vi ville spille krolf hele året rundt. Baag Klaruphallen var der lige plads til en lille 12 hullers bane.

Første deltagelse i stævne.
Efter nogle få måneders træning var der 4 spillere, som turde stille op til DAI's Individuelle Regionsmesterskab, som blev afviklet på Åvej i Lindholm. Der var ingen medaljeplaceringer, men deltagerene havde en god dag sammen med mange andre spillere fra det meste af Nordjylland.

Første julefrokost.
Den første julefrokost blev holdt efter træningen den 16. december 2010, og det var i RKG Fodbolds lokaler.

Allerede i begyndelsen af ​​2011 undersøgte vi muligheden for at få en fast base hos FDF på Romdrupvej 50, når de engang blev færdige med deres byggeprojekter, og når der er blevet sået græs, men indtil videre kun vores planer.

Den 7. april 2011 blev klubbens træning flyttet ned til arealet omring tennisbanerne.
Her havde vi fået lov til at etablere 2 12 hullers baner.  
Materialer og drikkevarerne blev transporteret i en lille smart vogn ned til banerne fra materialedepotet under hallen.

I foråret 2011 tilmeldte klubben 3 hold til DAIs holdurnering.
Klubbens første udekamp blev spillet den 3. maj 2011 i Hallund under et meget underligt vejr. Kampen startede i regnvejr, så blev det solskin, så var der snevejr - alt sammen indenfor 2 timer.
Klubbens første hjemmekamp blev spillet den 5. maj ved tennis banerne.
Turneringskampene blev den gang spillet over 2 x 12 huller. 

Din browser er forældet og derfor vises siden ikke korrekt. Opgradér din browser.